Πρώτη δοκιμή του κινητήρα Diesel CXΟ300 στην Ελλάδα! – Ζώης Ευσταθίου

Πρώτη δοκιμή του κινητήρα Diesel CXΟ300 στην Ελλάδα!

— Κατηγορίες: Video