Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα σελίδα έχει στόχο να γνωστοποιήσει στους χρήστες του ιστότοπου zois.gr τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Η χρήση του ιστοτόπου συνιστά ρητή αποδοχή των παρακάτω.

Προσωπικά δεδομένα
Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του ιστότοπου, παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη και περιορίζονται σε αυτά που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχουμε, καθώς και για τη γενικότερη ενημέρωσή του χρήστη για τις δυνατότητες του ιστότοπου. Κατά κύριο λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτά περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη και την ηλεκτρονική του διεύθυνση.

Η ΖΩΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.Ε. δεν διανέμει σε κανέναν άλλον οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το www.zois.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά τους χρήστες του. Πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή συνεργάτες της ΖΩΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.Ε., αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα τηρούμενα στοιχεία δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους.

Εξωτερικές συνδέσεις
Η ΖΩΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.Ε. περιλαμβάνει links (συνδέσμους) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Ο ιστότοπος www.zois.gr δεν ευθύνεται για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου, ούτε για το περιεχόμενό τους, δεν δεσμεύεται για την ορθότητά τους και δεν εγγυάται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται εκεί.

Η ΖΩΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.Ε. απλά παραθέτει τις συνδέσεις αυτές για ενημερωτικούς λόγους μόνον, καθώς και για την ολοκληρωμένη πληροφόρηση του χρήστη. Με τη σύνδεση του χρήστη στις εν λόγω ιστοσελίδες τρίτων και πριν από τη χρήση τους, θα πρέπει ο χρήστης να εξετάσει και να συμφωνήσει με τους κανόνες χρήσης που αναφέρονται εκεί.

Η ΖΩΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.Ε.δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών του με τρίτους παρόχους υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στον ιστότοπο www.zois.gr, καθώς και για την οποιαδήποτε συναλλαγή τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.