Η Mercury Marine in EMEA παρατείνει κάλυψη εγγύησης και διαστήματα συντήρησης λόγω COVID-19

— Κατηγορίες: Νέα

Η Mercury Marine in EMEA παρατείνει κάλυψη εγγύησης και διαστήματα συντήρησης λόγω COVID-19

Η Mercury Marine in EMEA αναγνωρίζει τις πρωτοφανείς συνθήκες που έχουν προκληθεί από την πανδημία του COVID-19. Για τον λόγο αυτό, ανακοινώνει ότι όλες οι εργοστασιακές εγγυήσεις και οι επεκτάσεις τους οι οποίες έχουν ήδη λήξει ή πρόκειται να λήξουν στο διάστημα μεταξύ 1ης Απριλίου και 30 Ιουνίου 2020, θα επεκταθούν κατά 90 ημέρες. Αυτή η νέα ημερομηνία λήξης της εγγύησης εφαρμόζεται σε όλους τους προωστικούς κινητήρες και μάρκες της Mercury Marine, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξωλέμβιων, Mercruiser & diesel κινητήρων.

Επιπλέον, για τους εξωλέμβιους τετράχρονους κινητήρες με προτεινόμενα διαστήματα συντήρησης εντός της ίδιας χρονικής περιόδου που αναφέρεται παραπάνω, η Mercury παρατείνει την δυνατότητα εκτέλεσης προγραμματισμένης συντήρησης κατά 90 ημέρες, έτσι ώστε να διατηρήσει τους κινητήρες ικανούς για την επέκταση της εγγύησης.

Για την αποφυγή περαιτέρω εξάπλωσης του COVID-19, πολλά από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του Δικτύου της Mercury αναγκάστηκαν να κλείσουν τις πόρτες τους. Με αυτή την πρωτοβουλία, η Mercury θέλει να δώσει στους πελάτες της και στο Δίκτυό της την ευκαιρία να κάνουν τις εκπρόθεσμες προγραμματισμένες συντηρήσεις των κινητήρων τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο δεδομένων των συνθηκών και να προσφέρει μια εκτεταμένη κάλυψη εγγύησης.

Οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν με το εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Mercury της περιοχής τους για να κλείσουν την παρατεταμένη προγραμματισμένη συντήρηση του κινητήρα τους.
mercurymarine.com/find-a-dealer

Mercury Marine in EMEA extends warranty coverage and maintenance interval appointments with 90 days due to COVID-19. Mercury Marine in EMEA recognizes the unprecedented conditions caused by the COVID 19 pandemic. For this reason, Mercury announces that all factory warranties and extended warranties which already have expired or will expire between April 1, 2020 and June 30, 2020, will be extended by 90 days. This warranty expiration date applies to all Mercury Marine propulsion engines and brands, including all outboards, Mercruiser and diesel engines.

In addition, for outboard fourstroke engines with a recommended servicing interval within the same period as stated above, Mercury extends the opportunity to perform the maintenance appointment by 90 days in order to keep the engines eligible to the extended warranty.

To prevent further spread of the Covid-19 virus many Mercury Authorised Service Centres had to close their doors. With this initiative Mercury wants to give its customers and dealers the opportunity to process outstanding maintenance appointments in the best possible way within todays circumstances and offer an extended warranty coverage.

Customers can contact their local Mercury Authorised Service Centre to plan their extended maintenance appointment.
mercurymarine.com/find-a-dealer