Ενημέρωση σχετικά με το ωράριο του καταστήματός μας

— Κατηγορίες: Νέα

Ενημέρωση σχετικά με το ωράριο του καταστήματός μας

Σας υπενθυμίζουμε ότι το ωράριο του καταστήματός μας έχει προσαρμοστεί στους νέους κανόνες λειτουργίας που ισχύουν ένεκα COVID-19 και διαμορφώνεται ως εξής:

Ώρα έναρξης λειτουργίας 10 π.μ. αντί 8 π.μ.
Ώρα λήξης λειτουργίας 4 μ.μ.

Μένουμε ασφαλείς. Δουλεύουμε υπεύθυνα.